Bonificacions pels nous autònoms

Bonificacions

Si estàs pensant en fer-te autònom o fas més de 2 anys que no ho ets pots gaudir de bonificacions pel 2018

T'informem a continuació!

 

Els nous autònoms poden beneficiar-se de bonificacions a la Seguretat Social durant els 6 primers mesos. L'única condició és que durant els últims dos anys no "hagin estat d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi".

• Si opten per la base mínima de cotització tindran una reducció a 50€ mensuals
• Si opten per una base de cotització superior tindran un reducció del 80% de la quota

  Durant els mesos 7 a 18 posterior a l'alta:

• Reducció del 50% durant els 6 primers mesos.
• Reducció del 30% durant els 3 següents mesos.
• Bonificació del 30% durant els 3 següents mesos.


En el cas d'home menors de 30 anys i dones menors de 35 anys hi haurà un període extra de bonificació
• Bonificació del 30% de la quota per contingències comuns per a 12 mesos. En aquest cas la duració màxima del total de reduccions i bonificacions serà de 30 mesos.

Noves altes de familiars colaboradors:

• 50% durant 18 mesos
• 25% durant 12 mesos


Es privarà d'aquesta tarifa plana en els següents casos:
• Quan sigui administrador d'alguna societat.
• Si ha estat dau d'alta com autònom durant els últims dos anys.