Compra - Venda d'Empreses

PER ASSEGURAR LA CONTINUITAT DE LES EMPRESES I DONAR VALOR AL SEU PATRIMONI

Acompanyament

Acompanyem al client en la compra-venda de la seva empresa.

Estudi estratègic

Realitzem un estudi complert i estratègic del sector en que operi i la seva viabilitat.

Informes

Realitzem els informes pertinents, Due - diligence, Auditoria, a fí d’adequar els estats comptables a la realitat de la seva empresa.

Comercialització

A Neoci, sabem com aconseguir el comprador-venedor que més valor aporta a l’operació, buscant la millor oportunitat que hi hagi en el mercat. Acompanyem al client en tot el procés de gestió i negociació entre les parts. Treballem per identificar empreses que encaixin en el perfil facilitat pel comprador – venedor.

Finançament

Assessorem en trobar el finançament més adient a la transacció.

Auditoria, legal, Fiscal

Tenim l’equip professional, que en tot moment assessora fins a la finalització del procés.