Auditoria

AUDITORIA COMPTABLE

Revisió i verificació de documents comptables

Auditoria voluntaria

Identificació dels riscs i oportunitats de millora en el control intern

Millora de procediments

 

AUDITORIA INFORMÀTICA

Control de polítiques de seguretat

Certificació CISA

Detecció de riscs

Informe d'errors i possibles solucions

AUDITORIA LEGAL